Zamówienia – środki unijne

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ralizacji inwetycji pn: “Zmiana sposobu użytkownia budynku przemysłowego wraz z przebudową naprzychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych ” MEDYK sp. z o. o. czytaj więcej »

27.07.2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czytaj więcej »

01.08.2017 
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

10-08-2017 
Informacja w sprawie realizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

23-08-2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety. Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.08.2017 r. na pełnienie funkcji Koordynatora projektu przy realizacji inwestycji czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE REALIZACJI Przebudowy, nadbudowy, remontu pomieszczeń obiektu w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia. czytaj więcej »

13-09-2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zapytania Ofertowego z dnia 23.08.2017. czytaj więcej »

20-12-2018 
Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, dostępnego pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156604 , serdecznie zapraszamy do złożenia ofert.

Zapytanie ofertowe na:
Dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu “Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych “Medyk Sp.z o.o”.

04-01-2019 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, informujemy iż na stronie internetowejhttps://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156604 zostało upublicznione rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”.

29-01-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wyposażenie w sprzęt medyczny oraz wyposażenie gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163403

Pliki do pobrania:

26-02-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy wyposażenia gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169507

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

15-03-2019 
Informacja o wyniku postępowania

Pliki do pobrania:

22-03-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174347

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

04-04-2019
Informacja o wyniku postępowania

Pliki do pobrania:

19-04-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wykonania elementów niezbędnych do Promocji Projektu.

Zapytanie ofertowe (załączniki):

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

 

Back to top button