Zamówienia – środki unijne

19.01.2022

Zespól Usług Medycznych „MEDYK” sp. z o.o.  jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 555469,17 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  1. skorzystać z nowoczesnego dźwigu osobowego, co umożliwi łatwiejszy dostęp do gabinetów lekarski i zabiegowych znajdujących się na piętrach,
  2. skorzystać z nowoczesnego rozwiązania – drzwi automatycznie otwierane
  3. skorzystać z e-usług niezbędnych do prawidłowej obsługi osób
  4. sprawdzić wyniki badań on-line,
  5. skorzystać z miejsc parkingowych

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

02.12.2021

Informacja o wyniku postępowania

„Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja licencji na oprogramowanie ułatwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

23.11.2021

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn.19.11.2021 postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.

„Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja licencji na oprogramowanie ułatwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

12.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.

„Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja licencji na oprogramowanie ułatwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

04.10.2021

Informacja o wyniku postępowania :

„Szkolenie z umiejętności komunikacji z Pacjentami” w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych Medyk sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

29.09.2021

Informacja o wyniku postępowania :

„Wykonanie drzwi automatycznie otwieranych  przy wejściu głównym i  tylnym oraz drzwi wewnętrznych wejściowych” w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

23.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.

„Szkolenie z umiejętności komunikacji z Pacjentami” w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych Medyk sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkolenie opisane w zapytaniu ofertowym jest dofinansowane w 100% ze środków publicznych, w tym kwalifikowany do wsparcia jest podatek VAT. Miejscem przeprowadzenia szkoleń jest siedziba Zamawiającego, tj. ZUM MEDYK sp. z o.o.

14.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.

„Wykonanie drzwi automatycznie otwieranych  przy wejściu głównym i  tylnym oraz drzwi wewnętrznych wejściowych” w ramach projektu p.n.: „Dostępność dla pacjentów z niepełnosprawnościami w Zespole Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

20.08.2021

Informacja o wyniku postępowania czytaj więcej »

29.07.2021

Odpowiedz na pytanie wykonawcy z dn. 29.07.2021 w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.
„Dostawa i montaż dźwigu osobowego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ZESPOLE USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SP. Z O.O.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 czytaj więcej »

28.07.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.
„Dostawa i montaż dźwigu osobowego” w ramach projektu p.n.: „DOSTĘPNOŚĆ DLA PACJENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W ZESPOLE USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SP. Z O.O.” realizowanego w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 czytaj więcej »


 

Nasza Firma uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego –

Tarcza finansowa PFR SA

 


Archiwalne zapytania:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ralizacji inwetycji pn: “Zmiana sposobu użytkownia budynku przemysłowego wraz z przebudową naprzychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych ” MEDYK sp. z o. o. czytaj więcej »

27.07.2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty czytaj więcej »

01.08.2017 
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

10-08-2017 
Informacja w sprawie realizacji ZAPYTANIA OFERTOWEGO na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Koordynatora projektu czytaj więcej »

23-08-2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety. Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 10.08.2017 r. na pełnienie funkcji Koordynatora projektu przy realizacji inwestycji czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE REALIZACJI Przebudowy, nadbudowy, remontu pomieszczeń obiektu w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia. czytaj więcej »

13-09-2017 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zapytania Ofertowego z dnia 23.08.2017. czytaj więcej »

20-12-2018 
Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, dostępnego pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156604 , serdecznie zapraszamy do złożenia ofert.

Zapytanie ofertowe na:
Dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu “Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych “Medyk Sp.z o.o”.

04-01-2019 
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo, informujemy iż na stronie internetowejhttps://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1156604 zostało upublicznione rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę, montaż oraz konfigurację sprzętu IT dla potrzeb realizacji projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”.

29-01-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.”. zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wyposażenie w sprzęt medyczny oraz wyposażenie gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163403

Pliki do pobrania:

26-02-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy wyposażenia gabinetów, pomieszczeń związanych z bezpośrednią obsługą pacjentów dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169507

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

15-03-2019 
Informacja o wyniku postępowania

Pliki do pobrania:

22-03-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym dostawy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb realizacji wyżej wymienionego projektu. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174347

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

04-04-2019
Informacja o wyniku postępowania

Pliki do pobrania:

19-04-2019 
Zapytanie ofertowe na:

Szanowni Państwo, Zgodnie z realizacja projektu pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych „MEDYK Sp. z o.o.” zapraszamy do złożenia ofert w zapytaniu dotyczącym wykonania elementów niezbędnych do Promocji Projektu.

Zapytanie ofertowe (załączniki):

Elżbieta Olbrycht – Prezes Zarządu

 

Back to top button