Usługi stomatologiczne ponadstandardowe i dla osób nieubezpieczonych

Lp Nazwa świadczenia
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
1 Badanie lekarskie i instruktaż higieny jamy ustnej
2 Lakierowanie zębów (preperatem Fluor Protector) – 1 ząb
3 Lakowanie zęba
4 Leczenie nadwrażliwości zęba – 1 ząb
5 Usunięcie złogów nazębnych (scaling)
6 Opatrunek leczniczy, wypełnienie tymczasowe
7 Wypełnienie ubytku na 1 powierzchni mat. światłoutwardzalnym (Gradia)
8 Wypełnienie ubytku na 2 powierzchniach mat. światłoutwardzalnym (Gradia)
9 Wypełnienie ubytku na 3 powierzchniach mat. światłoutwardzalnym (Gradia)
10 Częściowa odbudowa/licowanie korony żeba mat.światłoutwardzalnym (Gradia)
11 Wypełnienie ubytku na 1 powierzchni mat. chemoutwardzalnym
12 Wypełnienie ubytku na 2 powierzchniach mat. chemoutwardzalnym
13 Wypełnienie ubytku na 3 powierzchniach mat. chemoutwardzalnym
14 Ćwiek okołomiazgowy
15 Leczenie zmian na błonie śluzowej
16 Wybielanie 1 zęba martwego (Opalescence endo)
17 Wybielanie (kuracja tygodniowa z zastosowaniem płytki)
18 Szynowanie zębów – 1 ząb
ENDODONCJA
19 RTG diagnostyka
20 Dewitalizacja
21 Opracowanie kanałów, opatrunek leczniczy
22 Wypełnienie kanałów ząb 3-3
23 Wypełnienie kanałów ząb 4-5
24 Wypełnienie kanałów ząb 6-8
CHIRURGIA
25 Znieczulenie miejscowe
26 Znieczulenie przewodowe
27 Usunięcie zęba
28 Nacięcie ropnia
29 Opatrunek chirurgiczny
PROTETYKA
30 Wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany lub z włókna szklanego
31 Wkład koronowo-korzeniowy metalowy lany składany
32 Korona porcelanowa (na metalu)
33 Korona metalowa lana licowana akrylem
34 Korona metalowa lana
35 Korona tymczasowa Protemp
36 Proteza akrylowa z zębami ” VIEDENT”
37 Proteza akrylowa z zębami ” IVOCLAR”
38 Proteza akrylowa metodą wtryskową z zębami ” IVOCLAR”
39 Proteza szkieletowa
40 Naprawa protezy
41 Mikroproteza – 1 ząb
42 Mikroproteza – 2 zęby
43 Zacementowanie korony
44 Zdjęcie korony protetycznej
45 Płytka nagryzowa
Back to top button