Usługi Specjalistyczne

I. Usługi ginekologiczne:

lp. nazwa usługi
1 Cytologia
2 Abrazja diagnostyczna 1 pkt (1 preparat)
3 Elektrokonizacja
4 Elektrokoagulacja
5 Kriochirurgia nadżerki
6 Kriochirurgia innych zmian
7 Zdjęcie szwów z brzucha-krocza
8 Założenie IUD (wkładki wewnątrzmacicznej)
9 Usunięcie IUD (wkładki wewnątrzmacicznej)
10 Zaświadczenie lekarskie
11 Usunięcie zmiany ze skóry krocza i sromu
12 Badanie ginekologiczne

II. Usługi chirurgiczne:

lp. nazwa usługi
1 Porada lekarska
2 Szycie rany
3 Usunięcie szwów
4 Usunięcie ciała obcego z powłok
5 Założenie/zmiana opatrunku
6 Nacięcie ropnia
7 Plastyka wzrastającego paznokcia
8 Punkcja stawu / iniekcja dostawowa
9 Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych: znamiona, brodawki, tłuszczaki i inne
10 Założenie opatrunku gipsowego tradycyjnego podudzia, przedramienia
11 Założenie opatrunku syntetycznego
12 Usunięcie opatrunku gipsowego
13 Rektoskopia
14 Wydanie zaświadczenia lekarskiego /ZUS, ubezpieczenia, itp./

III. Usługi laryngologiczne:

lp. nazwa usługi
1 Porada lekarska
2 Płukanie ucha
3 Punkcja zatoki szczękowej (jednostronna)
4 Nacięcie ropnia okołomigdałkowego
5 Usunięcia ciała obcego:
a/ z ucha
b/ z gardła
6 Tamponada przednia nosa / jednostronna/
7 Podcięcie wędzidełka języka, wargi
8 Usunięcie zmian z jamy ustnej, gardła, ucha, nosa
9 Szycie chirurgiczne rany zakresie twarzy
10 Toaleta ucha
11 Audiometria tonalna
12 Audiometria nadprogowa
13 Nastawienie złamanych kości nosa
14 Przedmuchanie trąbki słuchowej
15 Kriochirurgia zmian miejscowych
16 Elektrokoagulacja zmian miejscowych
18 Zaświadczenie lekarskie

IV. Usługi okulistyczne:

lp. nazwa usługi
1 Porada lekarska
2 Badanie pola widzenia
3 Badanie ostrości widzenia
4 Dobór okularów
5 Badanie dna oka
6 Badanie ciśnienia śródgałkowego
7 Gonioskopia
8 Iniekcja podspojówkowa
9 Iniekcja okołogałkowa
10 Usunięcia ciała obcego z rogówki
11 Usunięcia ciała obcego z pod powiek
12 Szycie ran spojówki
13 Szycie rany powiek
14 Drobne zabiegi: gradówka, cysta, kaszak,ropień powieki, torbiel
15 Płukanie dróg łzowych
16 Zaświadczenie lekarskie

V. Usługi dermatologiczne:

lp. nazwa usługi
1 Porada lekarska
2 Chirurgiczne usunięcie zmian skórnych
3 Elektrokoagulacja,kriochirurgia zmian na skórze i błonach śluzowych
4 Zaświadczenie lekarskie

VI. Usługi neurologiczne

1 Porada lekarska

VII. Usługi ortopedyczne

1 Porada lekarska
2 Szycie rany
3 Usunięcie szwów
4 Założenie/zmiana opatrunku
5 Punkcja stawu / iniekcja dostawowa
6 Założenie opatrunku gipsowego tradycyjnego
7 Założenie opatrunku syntetycznego
8 Usunięcie opatrunku gipsowego
9 Wiskosuplementacja – synvisc (kpl)
8 Wiskosuplementacja – ost (1 szt)

VIII. Usługi urologiczne

1 Porada lekarska
2 Założenie cewnika do pęcherza moczowego
3 Porada lekarska + uroflometria

IX. Usługi endokrynologiczne

1 Porada lekarska
2 Porada lekarska + USG
3 USG tarczycy ( bez porady lekarskiej)
4 Porada lekarska +biopsja tarczycy
5 Biopsja tarczycy
6 Porada+biopsja tarczycy+USG tarczycy

X. Usługi kardiologiczne

1 Porada lekarska
2 USG serca
3 Wizyta lekarska+USG serca
4 Test wysiłkowy
5 Holter EKG
6 Holter RR (ciśnienia)

XI. Usługi diabetolgiczne

1 Porada lekarska

XII. Usługi reumatologiczne

1 Porada lekarska

XIII. Usługi psychiatryczne

1 Porada lekarska

XIV. Usługi psychologiczne

1 Porada psychologa
2 Terapia indywidualna (minimum 3 x w miesiącu) – za każde zajecia
3 Terapia grupowa (minimum 3x w miesiącu) – za każde zajęcia

XV. Usługi logopedyczne

1 Porada logopedy
2 Rehabilitacja zaburzeń mowy (minimum 3 wizyty) za każdą wizytę
3 Opinia logopedyczna
4 Sesja terapeutyczna ( 40 min)

XVI. Usługi alergologiczne

1 Porada lekarska
2 Testy alergologiczne
3 Porada lekarska + testy alergologiczne

XVII. Usługi nefrologiczne

1 Porada lekarska

XVIII. Usługi w poradni medycyny sportowej

1 Badanie przez uprawnionego lekarza wraz z wydaniem decyzji
2 Badania specjalistyczne niezbędne do wydania decyzji
3 Badania diagnostyczne niezbędne do wydania decyzji

Pełen zakres usług i cennik – dostępny w “MEDYK” sp. z o.o.

Back to top button