Poradnia Logopedyczna

 • neurologopeda mgr Anita Kazimierowicz-Gutowska
 • surdologopeda mgr Ewa Tarnowska

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaburzeń mowy i języka, w tym:

 • opóźniony rozwój mowy
 • dyslalia
 • dysartria
 • afazja
 • schizofazja
 • jąkanie
 • zaburzenia umiejętności szkolnych: dysleksja
 • prowadzimy rehabilitację mowy u pacjentów po udarze mózgu

Wykonujemy badania diagnostyczne:

 • słuchu fonematycznego
 • artykulacji
 • budowy narządów mowy
 • w zakresie umiejętności szkolnych
 • umiejętności wypowiadania się (słownika)
 • badania osób z uszkodzeniem mózgu

Sesje prowadzone są indywidualnie lub grupowo.
Na wizytę w poradni logopedycznej w ramach umowy z NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
Świadczymy również komercyjnie usługi z zakresu logopedii w indywidualnie ustalonych terminach zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Back to top button