Poradnia Logopedyczna

  • neurologopeda mgr Anita Kazimierowicz-Gutowska
  • surdologopeda mgr Ewa Tarnowska

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaburzeń mowy i języka, w tym:

  • opóźniony rozwój mowy
  • dyslalia
  • dysartria
  • afazja
  • schizofazja
  • jąkanie
  • zaburzenia umiejętności szkolnych: dysleksja
  • prowadzimy rehabilitację mowy u pacjentów po udarze mózgu

Wykonujemy badania diagnostyczne:

  • słuchu fonematycznego
  • artykulacji
  • budowy narządów mowy
  • w zakresie umiejętności szkolnych
  • umiejętności wypowiadania się (słownika)
  • badania osób z uszkodzeniem mózgu

Sesje prowadzone są indywidualnie lub grupowo.
Na wizytę w poradni logopedycznej w ramach umowy z NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
Świadczymy również komercyjnie usługi z zakresu logopedii w indywidualnie ustalonych terminach zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Back to top button