Poradnia Leczenia Uzależnień

 • mgr Dorota Werner
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Katarzyna Prokopowicz
  psycholog
 • dr nauk med. Marek Czerepak
  specjalista psychiatra
 • Janusz Łopata
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

W naszej poradni prowadzimy psychoterapie osób uzależnionych od:

 • alkoholu
 • nikotyny
 • narkotyków
 • internetu
 • komputera
 • hazardu
 • jedzenia
 • erotomanii
 • pomagamy osobom współuzależnionym – rodzinom i bliskim osób uzależnionych
 • pomagamy ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej
 • pomagamy dzieciom i dorosłym – ofiarom wykorzystania seksualnego

Pomoc oferujemy poprzez:

 • organizowanie grup wsparcia
 • terapię indywidualną i grupową
 • zajęcia edukacyjne i terapeutyczne

Na wizytę w poradni leczenia uzależnień w ramach umowy z NFZ nie jest wymagane skierowanie.
Świadczymy również komercyjnie usługi z zakresu leczenia uzależnień w indywidualnie ustalonych terminach, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Back to top button